LỊCH SỬ TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG

      I.Lịch sử trường
      * Trường thành lập từ tháng 8 năm 1994 gồm 2 cụm. Cụm 1 tại Thành Đông thuộc tổ 7 phường Tân Giang. Cụm 2 tại Đồng Vinh  thuộc tổ 3 phường Tân Giang 
      * Năm 2007 sát nhập thành 1 cụm trường tại số 361 đường Hải Thượng Lãn Ông cho đến nay.
      II.Thành tích của đơn vị
      - Năm học 2010- 2011 đến năm học 2015-2016  được cấp trên công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ1
      - Năm học 2011, 2012 đến nay đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ
      - Năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 cắt chuẩn
      - Năm học 2018, 2019 đến nay được cấp trên công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ
      III. Chi bộ trường
      - Chi bộ mầm non - y tế thành lập vào năm học 1995 - 1996 với 5 đảng viên
      - Năm học 2005 - 2006 đến nay đổi thành Chi bộ mầm non với 19 đảng viên
      IV. Các thế hệ hiệu trưởng qua từng thời kỳ
      1. Trương Thị Hồng Loan từ năm 1994 đến 2003         
      2. Phan Thị Quỳnh Hoa từ năm 2003 đến 2013      
      3. Trương Thị Diện từ năm 2013 đến nay
      Một số hình ảnh tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên qua từng năm học