Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 49
Tập huấn chuyên môn tháng 8/2021

Tập huấn chuyên môn tháng 8/2021

Có thể nói phát triển chuyên môn cho giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất sống còn, quyết định đến sự phát triển của nền giáo dục vì thế ngày 26/8/2021 Ban giám hiệu trường mầm non Tân Giang đã tổ chức buổi tấp huấn chuyên môn đến toàn thể giáo viên trong nhà trường nhằm ...